miercuri, 25 ianuarie 2012

Events: Bükreş Longa
       Bükreş Longa - un proiect de Sașa-Liviu Stoianovici și Călin Torsan (NU & APA NEAGRĂ) 

       Longa este un gen al muzicii turcești, influențat de folclorul românesc. Pretext pentru o serie de improvizații, această „Longa de București” se construiește în jurul saz-ului și clarinetului, fiind de fapt rezultatul diverselor influențe pe care cei doi instrumentiști le-au asimilat de-a lungul timpului. Muzică de nuntă, folk psihedelic, pasaje ambientale, toate construiesc Bükreş Longa, în felul în care s-ar alcătui o proză suprarealistă.
      O muzică stratificată, în care folclorul brutalizat se combină cu sunetele noi, cu zgomotele, cu audio-amintirile diverse...

 vineri, 27.01.12, 21:00, Londophone, Ion Zalomit 2, București


     Bükreş Longa - a project by Sașa-Liviu Stoianovici and Călin Torsan, members of NU & APA NEAGRĂ 

      Longa is a Turkish musical genre influenced by the Romanian folklore - a perfect ground for improvisation. „Longa de București” construction is built on saz and clarinet, being a result of various influences, the two musicians have assimilated along the time. Wedding tunes, psychedelic folk, ambient music. All this compose Bükreş Longa, just the way surrealist literature would be made.
      A multi-layered music, where brutalized folklore merges with new sounds, with noise, with various audio-memories...

27.01.12, 21:00, Londophone, Ion Zalomit 2, Bucharest

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

If you liked the articole leave a comment here. Your feedback is highly appreciated !